Category: Kranj

Жељка Карановић Бојанић

Жељка Карановић Бојанић рођена је у Бањој Луци 1984. године. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, смијер Учитељски студиј. Од 2008. до 2019. радила је у основној школи као професор разредне наставе. Поред рада са ученицима, била је ментор колегама приправницима. У свом дугогодишњем раду била је вишегодишњи члан, у два мандата, […]

Невена ​Ступар​

16.00 -18.15ОШ „СтражишчеШолска улица 2​КрањГорењска регија Уторак13.30-15.45ОШ „Матија Чоп”Туга Видмарја IКрањГорењска регија 16.00 -18.15ОШ „Јакоба Аљажа”Тончка Дежмана 1Крањ Среда13.30-15.45ОШ „Ливада”Душана Краигхерија 2Љубљана 16.30-18.45ОШ „Симон Јенко”Улица 31 дивизијеКрањГорењска регија Четвртак13.30-15.45ОШ „Јакоба Аљажа”Тончка Дежмана 1Крањ 16.00 -18.15ОШ „Матија Чоп”Туга Видмарја IКрањГорењска регија