Материјали

Школске библиотеке
Ћирилична књига из отаџбине нашла је пут до дечјег ума и срца у школским библиотекама и малим читаоницама, које су основане у земљама пријема где се остварује образовно-васпитни рад на српском језику. Библиотеке у Француској, Италији и Словенији броје око 5000 вредних наслова из српске књижевности, историје и културе. Прва школска библиотека основана је 2017. године у Париском региону, а проширивање постојећих библиотечких фондова и отварање нових читалачких кутака подржале су и помогле институције у …
Учешће ученика на конкурсима
Учешће у ваннаставним активностима учвршћује везе са матицом и потврђује успешно остваривање циљева допунске наставе на српском језику у иностранству, а у функцији је креативне надградње непосредног рада са ученицима. Подстицање ђака на стваралаштво поводом обрађених наставних садржаја води примени наученог и развијању стваралачког начина изражавања, при чему се снажи мотивација и негује осећај заједништва и припадности. Представљање литерарних и ликовних остварења, похвале и награде из отаџбине доносе деци велику  радост.  Конкурси 2020/21. Конкурси 2021/22.
Час по час
Стручни рад наставника подразумева примену интерактивних метода и различитих наставних средстава, уз индивидуализовану и диференцирану наставу, прилагођену степену владања српским језиком сваког ученика. Могућност размене и приказа угледних часова унапређује квалитет наставног процеса. Електронска колекција наставних прилога доприноси превазилажењу методичких изазова допунске наставе на српском језику у вишејезичном окружењу.  Час по час 2020/21. Електронска база наставних материјала настала је 2016. године као резултат тежње да се заједничким радом, кроз размену реализованих часова, представа и пројеката, …
Српска дечја дигитална библиотека
На интернет страници Народне библиотеке Србије налази се Српска дечја дигитална библиотека. Збирка садржи 127 дигиталних копија књига из српске књижевности за децу. Национални уређивачки одбор, састављен од професора књижевности за децу и библиотекара, одабрао је књиге за децу узраста од 3 до 13 година које по свом садржају, уметничким, историјским и књижевним вредностима представљају сам врх српске књижевности за децу. Пројекат је реализован у НБС 2004. године. Издавачи из Србије су, као сарадници НБС у овом значајном националном пројекту, уступили …
Уџбеници за дијаспору
Овде можете преузети уџбенике за учење српског језика, историје и културе намењене ученицима од првог до осмог разреда у иностранству. https://www.dijaspora.gov.rs/kancelarija-za-dijasporu-udzbenici/