Распоред одржавања наставеДопунска настава на српском језику у иностранству

Допунска настава на српском језику изводи се у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

„Циљ образовно–васпитног рада је учење и неговање српског језикакао матерњег језика ученика, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету кроз проучавање највреднијих дела српске културне баштине и одржавање трајних веза с отаџбином”. Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству реализује се на три узрасна нивоа: млађем (први, други и трећи разред), средњем (четврти, пети и шести разред) и старијем (седми и осми разред) из три предмета: Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе српског народа.

Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству: 66/2022-50, 77/2022-17

Правилник_о_остваривању_образовно-васпитног_рада_у_иностранству.pdf

Споразум између МПНТР-а и МСП-а о организовању образовно-васпитног рада на српском_језику.pdf

Школски календари 2021/22.

Школски_календар_2021-22_Словенија.pdf
Школски_календар_2021-22_Италија.pdf
Школски_календар_2021-22_Француска.pdf

Школски календари 2020/21.

Школски_календар_2020-21_Словенија.pdf
Школски_календар_2020-21_Италија.pdf
Школски_календар_2020-21_Француска.pdf