Жељка Карановић Бојанић

Жељка Карановић Бојанић рођена је у Бањој Луци 1984. године. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, смијер Учитељски студиј. Од 2008. до 2019. радила је у основној школи као професор разредне наставе. Поред рада са ученицима, била је ментор колегама приправницима. У свом дугогодишњем раду била је вишегодишњи члан, у два мандата, Школског одбора у основној школи из реда учитеља и наставника, као и члан Управног одбора у дјечијем вртићу. Живи у Новом Месту, а од 2021. ради као хонорарни наставник допунске наставе на српском језику у Новом Месту, Кршком, Брежицама, Кочевју, Чрномељу, Требњу и Цељу.

zeljka.bojanic@yahoo.com
+386 40 515 775

Распоред одржавања наставе на даљину важи од 1. марта 2021. 

Уторак, 16.15-18.30
(1. група, млађи узраст)
ОШ„Требње”, Требње
ОШ„Вавта Вас“,  Стража, Ново Место
ОШ „Збора одпосланцев“, Кочевје
ОШ„Стара церкев“,  Кочевје

Уторак, 14.00-16.15
(4. група, млађи узраст)

ОШ „Франа Роша“,  Цеље
„IV ОШ Цеље“, Цеље,
„I ОШ Цeље“, Цеље
„III ОШ Цеље“, Цеље
ОШ „Хундија“, Цеље

Среда. 16.15-18.30
(2. група, средњи узраст)

ОШ „Требње“, Требње
ОШ „Брежице“, Брежице
ОШ „Стара церкев“, Кочевје
ОШ „Лесковец при Кршкем“, Кршко
ОШ „Народнега хероја Рајка“

Среда, 14.00-16.15
(5. група, средњи узраст)

„IV ОШ Цеље“, Цеље,
ОШ „Франа Крањца“, Цеље
ОШ „Хундија“, Цеље
ОШ „Лава“, Цеље

Четвртак, 16.30-18.45
​(3. група, старији узраст)

ОШ „Требње“, Требње
ОШ „Брежице“ Брежице
ОШ „Збора одпосланцев“, Кочевје
ОШ „Лесковец при Кршкем“, Кршко
ОШ „Мирана Јарца“,  Чрномељ
ОШ „Народнега хероја Рајка“
„IV ОШ Цеље“, Цеље