Упис у школску 2022/23.

Први део уписа у школску 2022/23. годину почиње 2. маја и траје до краја ове школске године, а заинтересовани ученици се могу пријавити за похађање наставе и током другог дела уписа – у септембру и октобру 2022. године. 

Допунска настава на српском језику намењена је ученицима основношколског узраста, од 6 до 14 година. Образовно-васпитни рад на српском језику изводи се по Посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а обухвата три предмета: Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе српског народа. Настава се одвија једном недељно по претходно утврђеном распореду. Часови се одржавају у учионицама словеначких основних школа, у просторијама Српске православне цркве, у просторијама културно-уметничких друштава, организација и удружења. Наставници су стручни, мотивисани и посебно обучени за рад са децом која расту у вишејезичном окружењу. Педагошка евиденција води се у законом прописаним обрасцима – Матичној књизи и Дневнику рада – који се чувају у Амбасади Републике Србије у Љубљани. Ученици на крају школске године добијају јавне исправе – ђачку књижицу са оценама, а по завршетку осмог разреда уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Упис у школску 2021/22.

Први део уписа у школску 2021/22. у свим одељењима допунске наставе на српском језику у иностранству почиње 10. маја 2021. године. Места и термини одржавања наставе са контактима наставника налазе се у делу Настава.