Јасмина Милић

Јасмина Милић је рођена 1977. у Крагујевцу. Завршила је Педагошки факултет у Јагодини. Професор је разредне наставе. Од 2001. до 2013. радила је као учитељ, предметни наставник и као вероучитељ у основним школама ,,Мирослав Букумировић Букум’’у Шетоњу и ,,Јован Шербановић’’у Крепољину.
Наставу на српском језику држи у општини Арантон – Висока Савоја

Имејл: niva.77@live.com
Teл: +337 68 13 24 12
Арантон
Субота, три групе:
8.30-10.30
10.30-12.30 и
12.30-14.30
Адреса: Salle Communale , 43 Rte de Reignier, 74800 Arenthon