Семинар који буди

Наставници допунске наставе у иностранству присуствовали су 12. јуна вебинару „Савремени изазови наставе српског као завичајног језика ‒ како повећати мотивацију ученикаˮ, који је организовало Друштво за српски језик и књижевност Србије и Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду. Сви садржаји семинара ће бити доступни до 20. јуна.

Одлично организован, креативан и подстицајан вебинар избором тема одговорио је потребама допунске наставе. Поздравну реч упутила је проф. др Весна Ломпар. Бавећи се питањима мотивације и читања, инвентивности у наставном процесу, процеса и начина учења, језичком културом и изражајношћу говора, избором књижевноуметничких текстова у настави српског језика као завичајног, предавања проф. др Рајне Драгићевић, Марине Панић, писца Уроша Петровића, проф. др Зоране Опачић, мср Слободана Роксандића, доц. др Ранка Рајовића, отворила су простор за нова промишљања.

Наставницима је веома значајан овакав вид стручне подршке, будући да је образовно-васпитни рад у иностранству незамислив без индивидуализованог приступа, употребе игровних и корелативно-интегративних метода.

Разговарало се о потреби оснаживања наставничких компетенција за рад у мешовитим групама са примерима методичких „охрабрења“ за избор одговарајућег облика рада у новим наставним ситуацијама, комплексном карактеру допунске наставе и начинима превазилажења бројних изазова.

Један од закључака је да би предавања усмерена ка едукацији српских породица у расејању са циљем подизања свести о значају учења и очувања српског језика, не само у идентитетском, већ и у овом другом, развојном смислу код најмлађих, била драгоцена.