Свим ђацима поклон часопис

Часопис ,,Славко православко” ,,Православног удружења само слога Србина спасава” долази са југа Србије свим ђацима у Француској захваљујући Удружењу ,,Сви Срби у Паризу”. На састанку одржаном 18. маја, уз књигу на дар професора Александра Миљковића ,,Српски народ у јужној и старој Србији у 19. и 20. веку” и срдачан разговор, означен је почетак сарадње.