Пројекат „Градимо пријатељства“

Пројекат „Градимо пријатељства“ започет је 2019/20. године између ученика старијег узраста из источне Француске и ученика ОШ „Стефан Дечански“ у Железнику. 

Писана комуникација одвија се путем мејлова. Ученици допунске наставе шаљу писма на српском, док ђаци из Србије, који уче француски језик у оквиру редовне наставе, пишу на француском језику. Наставнице Слађана Јовичић и Марија Празовић задају тему на недељном нивоу, а преписка тече у паровима. Један од задатака је да ученици једни другима укажу на правописне и језичке погрешке, при чему наставнице раде завршну корекцију.

Учење се дешава на вишеструким равнима, а подразумева и овладавање правилима писања и слања електронске поште. Основни циљ овог пројекта јесте да ученици узајамно уче језике и развијају језичке компетенције у реалним ситуацијама, кроз вршњачку интеракцију.

Пратећи текуће околности у школској 2020/21, планиран је један сусрет уживо, који ће омогућити лично упознавање и разговор ђака са истим циљем, уз додатно усавршавање дигиталних компетенција путем Зум апликације. Нова активност је осмишљена у сврху учења језика, размене искустава, али и наставка грађења веза између одељења допунске наставе у источној Француској и њихових вршњака из Београда. 

Аутори пројекта су Марија Праизовић и Слађана Јовичић.