Прва мала читаоница у Марибору

Министарство просвете Републике Словеније пружило је подршку словеначким основним школама у којима се одржава допунска настава на српском језику, па је наставница допунске школе српског језика у ОШ „Прежихов Воранц”, мр Маја Анђелковић Шегуљев, одлучила да датим средствима обезбеди књиге за ученике допунске школе. Књиге су су преко „Младинске књиге” стигле у Марибор и већ су подељене ђацима на читање. Авантуристичке, за размишљање, за уживање, поетске – све најбоље из наше дечје књижевности. Наставница је обезбедила донације Издавачког предузећа „Едука” д.о.о. из Београда, Издавачке куће „Публик практикум” из Београда и Издавачког предузећа „Пчелица” из Чачка.