Одржан стручни семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству

Семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству, који је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије сачинио организатор семинара Друштво за српски језик и књижевност Србије, одржан је на Филолошком факултету у Београду 15. и 16. августа.

На семинару „Савремени изазови наставе српског као завичајног језика ‒ проблем прилагођавања градива” учествовало је уживо и на даљину око 65 наставника из 10 земаља, који су пратили шест предавања универзитетских професора и два предавања наставника из праксе.

Семинар је отворила др Весна Ломпар, професорка на Филолошком факултету у Београду и председница Друштва. Говорећи о програму семинара, посредно је указала на циљеве допунске наставе на српском језику у иностранству, али и подсетила на племенитост прегалаштва ван матице: „Учимо децу да остану своји у туђем, а да не буду туђи у свом”.

Др Милка Андрић је у у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја говорила о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству и програму семинара, при чему је нагласила да „сложеним стручно-методичким изазовима обилује наставна пракса наставника који остварују Посебни програм образовања и васпитања у иностранству, те је стога настава српског као завичајног језика непресушно поље за истраживање делатника и у науци и у наставној пракси, о чему убедљиво сведочи и програм овог семинара”. Истакла је да „наслови предавања у оквиру програма овог семинара управо поткрепљују” методичке постулате професора Милије Николића и „упућују на то да су се предавачи сложно определили да траже и понуде одговоре на питања која се односе на функционалне наставне поступке и ваљане методички приступе наставном градиву”.

Корисна су и надасве инспиративна била предавања универзитетских професора Славка Петаковића, Рајне Драгићевић, Весне Крајишник, Тање Ракић, Весне Ломпар и Владе Вукомановића. Излагања су била у вези са језиком и књижевношћу (на пример: како повећати мотивацију деце да читају, како држати пажњу у учионици са ученицима различитог нивоа језичке компетенције, како увидети и превладати разлику између српског као завичајног и српског као страног, како нагласити значај језика, књижевности и културе у изградњи и неговању једне аутентичне личности).

Интервју са писцем Дејаном Алексићем, лауреатом четири књижевне награде у 2022. години, понудио је многе одговоре у вези са стваралачким чином и настајањем дела намењеног деци, али и најавио наставак пишчевих посета допунским школама у иностранству. Подстицај на методичка промишљања са примерима из наставне праксе у области граматике и књижевности пружиле су својим излагањима Блаженка Тривунчић и др Јелена Ангеловски.

Учесници семинара су се након дискусије сложили у томе да је стручни семинар одговорио потребама наставе српског језика као завичајног и уједно пожелели да се ова добра традиција настави и развија.