На конференцији ,,Дигитално образовање 2021″

Наставници допунске наставе на српском језику у иностранству присуствовали су од 8. до 10. априла конференцији ,,Дигитално образовање 2021″. Током три дана и четири програма, наставници су слушали преко 80 предавача и стручњака у области употребе ИКТ-а у образовању из Србије и региона, Велике Британије, Норвешке, Сједињених Америчких Држава, али и других земаља. На српском и енглеском језику су се размењивале идеје, искуства и примери добре праксе, који се односе на актуелна збивања и изазове у области образовања на свим нивоима.

У организацији овог догађаја, поред Центра за образовне технологије на Западном Балкану, учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Фондација ,,Петља”, уз подршку компанија Microsoft и Oracle, Вулкан знања и БИГЗ школства.

Конференција је акредитовани програм и део је регионалне иницијативе „Дигитално образовање за Западни Балкан 2021“, чије је спровођење подржао Балкански фонд за демократију у Србији. http://edtech.center/en/

88