Наставничко веће у три земље

Састанак коме су присуствовали сви наставници допунске наставе на српском језику у три земље одржан је 10. маја. Веће је било посвећено припремама за завршетак школске године, организацији и спровођењу првог дела уписа у школску 2021/22. Атмосфера на састанаку потврђује стручност, посвећеност, ведар дух и заједништво свих наставника, којима је рад у допунској настави и у наредној школској години поверило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.