Мостови пријатељства

Филм приказује активности које снаже допунску наставу на српском језику, стварајући културолошке везе међу ученицима различитих регија у истој држави, међу ђацима српске школе у различитим државама и међу вршњацима и наставницима у матици и региону.

Видео је пратећи материјал за књигу „Мостови пријатељства”(пројекат „Мостови пријатељства” 2021), чији су творци ученици и наставници из Србије, Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине.

Наставница Драга Давид