Дигитална учионица

Наставници допунске наставе у Француској, Италији и Словенији од друге половине јуна похађају двонедељни програм стручног усавршавања „Дигитална учионица”, који је организовао Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, као и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

https://zuov.gov.rs/

Пример вежбе у алату Тинглинк за креирање интерактивног постера:

Божји жубор/божур