Весна Милинковић

Весна Милинковић, рођ. Посавац (Сремска Митровица, 1970) завршила је Учитељски факултет у Сомбору, а звање мастер стекла је на Универзитету у Новом Саду. Основну  школу и ЗСО завршила је у Шиду, а Средњу школу друштвених делатности и Педагошку академију у Сремској Митровици. Од 1995. радно искуство стицала је у разредној и предметној настави и у раду са децом са посебним потребама у ОШ „Босутски одред“ (сада „Филип Вишњић“) у Моровићу, ОШ „Сремски фронт“ у Шиду, Школи за специјално васпитање и образовање „Братство-јединство“ (сада: „Јован Јовановић Змај“) у Шиду радом у подручном одељењу и болници „Принциповац“ при Институту за мајку и дете у Новом Саду. Ангажована је као хонорарни наставник допунске наставе на српском језику у Републици Словенији од 2021. године.

Имејл: vesnatrprostor@gmail.com
Тел.  +386 69 954 605

Распоред одржавања наставе на даљину важи од марта 2021, а обухваћени су ученици основних школа из Љубљане, Ига, Камника, Медвода, Гросупља, Шкофје Локе, Литије, Трбовља и Дола при Храстнику: ОШ „Мишка Крањца”, ОШ „Рихарда Јакопича”, ОШ „Сподња Шишка”, Завод за глухе ин наглушне, ОШ „Мирана Јарца”, ОШ „Иг”, ПШ „Томшељ”, ОШ „Тома Брејца”, ОШ „Страње”, ОШ „Медводе, ОШ „Преска, ОШ „Бриње, ОШ „Лоуиса Адамича”, ОШ „Цветка Голарја”, ОШ „Литија”, ОШ „Градец”, ОШ „Трбовље”, ПШ „Алојза Хохкраута”, ОШ „Тончке Чеч”, ОШ „Ивана Цанкарја”, ПШ „Народнега хероја Рајка”.
 

Понедељак
15.30-17.45
(млађи узраст: I, IV, V, VI)

Уторак
15.30-17.45
(млађи узраст: II, III)

Среда
15.30-17.45
(средњи узраст: II, III)

Четвртак
15.30-18.25
(старији узраст)

Петак
15.30-17.45
(средњи узраст: I, IV, V, VI )