​Јелена Стефановић​

Јелена Стефановић завршила је Филолошки факултет Универзитета у Београду, групу за српску књижевност и језик са општом књижевношћу. Докторирала је на Родним студијама Универзитета у Новом Саду. Има више од 20 година искуства рада у основној и средњој школи, а радила је и у Министарству просвете као саветница за школско развојно планирање. У раду са децом користи интерактивне методе, прати и усмерава њихово напредовање и креира подстицајно окружење за учење. Од 1997. године води различите програме стручног усавршавања наставника/ца. Објавила је књигу „Свилена кожа и пилеће срце: родни стереотипи у романима из лектире за основну школу” (2017) и кооауторка је публикација „Род у читанкама и настави српског језика у основној школи” (2008), „Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања” (2019) и три збирке задатака за развијање читалачке писмености од 6. до 8. разреда („Разумем шта читам”). Објављује стручне и научне радове из књижевности и методике наставе књижевности у часописима и зборницима.

Имејл: jelstef@gmail.com
Тел. +386 070 531 759

Понедељак
14.00-16.15
16.15-18.30
ОШ „Мартинa Крпанa“
Гашпершичева улица 10, 1000 Љубљана

Уторак
15.00-17.15
ОШ „Косезе“
Ледарска улица 23, 1000 Љубљана

Среда
13.55 -16.10
ОШ „Марије Вере“
Љубљанска цеста 16А, 1241 Камник

Четвртак
17.00-19.15
ОШ „Залог“
Церутова улица 7, 1000 Љубљана

Петак
14.10–16.25
ОШ „Виде Прегарц“
Базовишка улица 1, 1000 Љубљана

Субота
9.30-11.45
Парохијски дом
Прешернова цеста 35, 1000 Љубљана