​Почетак школске године у Орлеану

Пише: Славица Милић

У Орлеану су у суботу, 12. септембра, одржани први часови и први родитељски састанак, Председник Савета родитеља, Ивана Пешић, уз помоћ Асоцијације „Морава“ обезбедила је бесплатан простор који су дале француске општинске власти. Отворена је још једна група тако да ће се настава ће одржавати суботом од 9.00 до 11.00 и од 11.00 до 13.00 сати, на адреси Salle Saint Joseph 4, rue Demay, 45650 St Jean Le Blanc.