​Похвале Савета родитеља раду допунске школе

У првој половини децембра одржавају се састанци Савета родитеља. Српска школа се захваљује ђачким породицама на подршци, сарадњи и на свим конструктивним предлозима за унапређење наставе.Састанку Савета у Париском региону, Орлеану и Сансу присуствовали су представници из преко 30 наставних група.Савет родитеља похвалио је рад српске допунске школе у претходном периоду у отежаним здравственим условима, а исти је закључак био и у Копру у Словенији. Наставница Драга Давид припремила је презентацију са циљем представљања начина рада у допунској настави на српском језику, промоције ученичких остварења и мотивисања ђака за похађањем часова.