„Читалачка значка”

Српска допунска школа у Француској остварила је сарадњу са Културним центром „Чукарица” из Београда у школској 2019/20. учешћем ученика из источне Француске у манифестацији „Читалачка значка” и обележавању Дана словенске писмености и културе. Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, љубав према читању највреднијх дела српске културне баштине развија се 2020/21. и у другим земљама у којима се изводи образовно-васпитни рад на српском језику.

Програм „Читалачке значке” су на основу ​Програма основног образовања и васпитања у иностранству урадиле Марија Праизовић и Јелена Јовановић у сарадњи са Блаженком Тривунчић, која је сачинила и упутства о вођењу читалачког дневника и план реализације.

„Књигољупци” допунских школа широм Европе читају и представљају дела у слици и речи, а у томе их воде наставници из Француске, Италије, Словеније, Немачке, Швајцарске, Велике Британије, Грчке, Норвешке и Данске.

Како се води Читалачки дневник.pdf
Програм_Читалачке_значке_за_допунске_школе.pdf
План_реализације_Читалачке_значке_у_допунским_школама.pdf

Дан словенске писмености и културе здружио десет земаља

Читалачка значка 2022.