Час по час

Стручни рад наставника подразумева примену интерактивних метода и различитих наставних средстава, уз индивидуализовану и диференцирану наставу, прилагођену степену владања српским језиком сваког ученика. Могућност размене и приказа угледних часова унапређује квалитет наставног процеса. Електронска колекција наставних прилога доприноси превазилажењу методичких изазова допунске наставе на српском језику у вишејезичном окружењу. 

Час по час 2020/21.

Електронска база наставних материјала настала је 2016. године као резултат тежње да се заједничким радом, кроз размену реализованих часова, представа и пројеката, унапреди наставни процес. Пројекат је дугорочан, а један од циљева је стварање архиве часова која ће, уз интерактивне садржаје, филмове и презентације, пружити неопходне образовно-васпитне садржаје нашим ученицима.

Час по час