Часови српског као почетног

У овој ванредној ситуацији приморани смо на другачију организацију рада (прелазак на онлајн наставу). Наставници су оформили групе на основу узраста и нивоа говорења српског језика. Према методологији учења страног језика припремају часове за различите језичке нивое. Користе разноврсне уџбенике и прилагођене наставне материјале.

Уз велику подршку ђачких родитеља, деца су мотивисана за рад и радо присуствују часовима. Овакав начин рада омогућава и деци и наставницима да искажу своје таленте и умећа на мало другачији начин, користећи могућности које нам пружа техника.

Часови су креативни, интерактивни и занимљиви. Сви уживамо у раду и напретку!

Пишу: Катарина Страиловић и Милија Јевремовић