У Цркви Свете Петке у Бондију пет група

Реализација: Тамара Нацик и Милија Јевремовић

Након договора са протојерејем Жељком Симоновићем, када су сагледани услови и могућности, сви прописи јер је простор веома мали, утврђени су термини за наставу, а затим 12. септембра одржани родитељски састанци. Часове ће изводити паралелно две наставнице, суботом у четири групе: од 9.00 до 11.00 и од 11.00 до 13.00 сати, а недељом нови термин добија пета група, од 13.00 до 14.30 часова.