Учешће ученика на конкурсима

Учешће у ваннаставним активностима учвршћује везе са матицом и потврђује успешно остваривање циљева допунске наставе на српском језику у иностранству, а у функцији је креативне надградње непосредног рада са ученицима. Подстицање ђака на стваралаштво поводом обрађених наставних садржаја води примени наученог и развијању стваралачког начина изражавања, при чему се снажи мотивација и негује осећај заједништва и припадности. Представљање литерарних и ликовних остварења, похвале и награде из отаџбине доносе деци велику  радост. 

Конкурси 2020/21.

Конкурси 2021/22.