Учешће ученика на конкурсима

Учешће ученика на конкурсима учвршћује везе са матицом и потврђује успешно остваривање циљева допунске наставе на српском језику у иностранству. Подстицање ученика на стваралаштво поводом обрађених наставних садржаја води примени наученог и развијању креативног начина изражавања. Посебно је значајно снажење ученичке мотивације услед неговања осећаја заједништва и припадности. Представљање литерарних и ликовних остварења, похвале и награде које долазе из отаџбине доносе деци велику  радост. Конкурси 2020/21.