Сарадња са Културним центром „Чукарица”

„Читалачкa значкa” мотивише ђаке, развија културу читања, богати библиотечки фонд ћириличним књигама, повезује школе. Марија Праизовић води пројекат.