Радни састанак са Културним центром „Чукарица”

Стварање културних мостова између установа у матици и српске школе са циљем проширивања постојећег библиотечког фонда, отварања школских библиотека и донације књига, а поводом доделе захвалница и награда ученицима допунске наставе на конкурсу „Ја бих стихом да ти кажем”, биле су теме радног састанка одржаног 29. децембра у просторијма Центра.