Почели часови у Епону

Пише: Тамара Нацик

Српска допунска школа почела са радом у Епону. Одржан је родитељски састанак и први час. Настава ће се одржавати сваке недеље у два термина: од 10.00 до 11.30 и од 11.30 до 13.00. Простор обезбеђује Асоцијација ,,Србија” из Епона.