Образовни круг – сусретања

Блаженка Тривунчић

Трочасовним „онлајн” наизменичним сусретима између ученика основних школа у Београду, Зајечару, Новом Пазару, Суботици и Стапару са ученицима допунских школа у Паризу, Хамбургу, Минхену, Штутгарту и Вићенци најављен је, 20. новембра, наставак образовног рада занимљивог деци, нарочито уз нову димензију – упознавање са успешним личностима из разних области и прилику да им директно поставе питања.