Наташа Радојевић

Наташа Радојевић рођена је 1978. године у Београду. Дипломирала је на Катедри за светску  књижевност са теоријом књижевности на Филолошком факултету у Београду. Дипломирала је и на Конзорцијуму италијанских универзитета (Università di Pisa, Consorzio di Università Italiane) 2014. године и стекла звање професора италијанског језика и културе за странце.Предавала је енглески и италијански језик у неколико београдских државних, приватних и интернационалних  школа. Осим просвете, њено радно искуство обухвата и сарадњу са бројним издавачким кућама на пољу превођења и лектуре, као и са страним компанијама које послују у Србији. Већ три године живи са породицом у Француској где ради као професор италијанског и српског језика. Од 2018. године хонорарни је наставник допунске наставе на српском језику у Стразбуру и Колмару.

Имејл: natasa.radojevic78@gmail.com
Телефон: 06 61 73 66 49

Стразбур 
Среда од 14.00 до 16.15
Адреса: Ecole élémentaire du Conseil des XV
2, rue de Douai, 
​67000 Strasbourg

Колмар,

Среда, од 10.00 до 12.00
настава на даљину