Маја Анђелковић Шегуљев​

Маја Анђелковић Шегуљев је рођена у Београду 1966. године, професор је југословенске и опште књижевности и магистар филолошких наука. Од 1995. године ради у Основној школи „Јелена Ћетковић“ у Београду, а од 2015. године ради у Основној школи „Свети Сава“ у Београду.  
Аутор је и уредник блога „Учионица књижевности“ на адреси www.svetlostusrcu.wordpress.com, на коме се налази највише материјала из области анализе текста и разумевања књижевних дела. На овом блогу наћи ћете и информације о раду, напредовању и  пројектима који се развијају. Аутор је и реализатор пројекта „Испричај ми своју причу“ (Еразмус+) који је добио европску потврду квалитета и девет националних потврда квалитета, међу којима су и Република Словенија и Република Србија. Управо се развија пројекат о сарадњи и заједничком раду са земљама порекла и са земљама у окружењу. 
Наставник је допунске наставе на српском језику у Марибору од школске 2020. године.
​Имејл: maja.a.seguljev@gmail.com
Тел. +386/70460152

Понедељак
​13.15 -15.30
15.30-17.45
ОШ „Франце Прешерн“
Жолгарјева 2, Марибор

 Уторак
13-13.45
13.55-14.45
+онлајн
ОШ „Миклавж на Дравскем пољу“
Школска улица 1, Добровци (придружна школа)
Цеста в Добровце 21 (главна школа)

Среда
17.00-19.15
ОШ „Прежихов Воранц“
Госпосветска цеста 10, Марибор

Среда
14.00-16.15
ОШ „Франц Розман Стане“
Керсникова улица 10, Марибор

Четвртак
12.55-15.05
ОШ „Макс Дурјав“
Рушка цеста 15, Марибор

Петак
13.55-16.10
ОШ „3. ОШ“ Мурска Собота

Субота
15-17.15
17.30-19.45
Црква Светих апостола Ћирила и Методија
Тржашка цеста 13, 2000 Марибор