Дигитална учионица – интерактивни часови

У наставном месту Сен Мор де Фосе започета је 10. октобра друга фаза реализације пројекта „Дигитална учионица у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у Паризу“, која подразумева активно укључивање ученика у рад путем дигиталних уџбеника и е-алата. На велико задовољство и радост ђака свих узраста у Сен Мору, одржан је занимљив интерактивни час. Уз коришћење дигиталне платформе, погађали смо слова и речи, повезивали речи и појмове, допуњавали реченице, решавали квизове и ребусе, откривали речи у осмосмеркама. Ученици веома позитивно реагују на дигиталну учионицу као вид учења. Овакав вид наставе омогућава обнављање градива и усвајање нових појмова из српског језика, географије и историје на веома ефикасан и пријемчив начин. Употребом одговарајућих е-алата настава се осавремењује и постаје ближа сензибилитету модерног ђака.

 Реализација: Љиљана Симић и Милија Јевремовић